Mor lilla Mor vem var väll som du ingen i hela världen

Vinter

Snöfall och flingor vita
marken syns målad med krita
lek och snöbollskrig
igensnöad är var sti.

Rimfrost på träden står
det knarrar under fötter som går
allt är kallt och fruset
dörren är stängd till huset.

Natten är kylig och kall
frisk är luften i alla fall
tidigt kommer mörker kväll
lillan somnar in så snäll.