Mor lilla Mor vem var väll som du ingen i hela världen

Min Barndomsstad

Min barndomsstad på rosornas ö
med ringmur och kullerstensgata
ett paradis i Östersjö
där man kunde varenda gata.
Långa backar där farten blev hög
när om vintern man åkte släde
farten blev aldrig trög
även om man blott hade bräde.
Vackrare ställe ej finns
med sommarens rosendoft
ställen man ännu minns
ringmurens hemliga loft.
Rackarbacken hög och lång
En glädje i leken var
men gjorde skolvägen lång
och plågade foten bar.
Där om sommaren satt
mången konstnär
med pensel och hatt
och målade ringmuren kär.

Man tänker tillbaka på barndomen sin
och undrar om allt är sig likt
man tänker på staden så fin
och fångar den i en dikt.