Mor lilla Mor vem var väll som du ingen i hela världen

Lyckan

Lyckan är ett nyfött barn
fjun på hjässan rosig och skär
som lindar en uti sitt garn
men ack så kär, så kär.