Mor lilla Mor vem var väll som du ingen i hela världen

Ge av dig själv

Väntar du på lycka
och glädje käre vän
jag skulle tycka
den tanken verkar frän.

Lycka får man inte till skänks
om det du tror
den väntan nog dränks
och glädjen ej gror.

Vill du ha lycka min vän
får du själv bjuda till
då får du lycka igen
och höra glädjens drill.

Ju mer av dig själv du ger
ju mer får du tillbaka
då lyckan mot dig ger
och glädjen du ej behöver försaka.