Mor lilla Mor vem var väll som du ingen i hela världen

Skogens Frid

När dagen börjar bli tung och grå
och tankar ej går att tänka
en tur till skogen du då skall gå
där daggen på gräset ses blänka.

Där känner du lugn och frid
och så börjar solen skina
du går där och tänker på fred och strid
och känner glädje för de dina.

Så finns det på jorden en lugnare vrå
än skogens stilla grönska
där kan man frid och glädje få
dit vill jag alla önska.

Det är som att vandra i herrens dal
man känner lugn och ro
att vandra i skogens gröna sal

du glömmer bort din gråa bro.