Mor lilla Mor vem var väll som du ingen i hela världen

Glädje

Min dotter kom en dag och sa
oh, mor nu ska det ske
du kan ej tro vad jag är glad
nu ska vi bliva tre.

Min lilla flicka nu har blivit stor
och familj nu bildat har
ett litet liv i henne gror
en glädje alla dar.