Mor lilla Mor vem var väll som du ingen i hela världen

Ett litet barn

Ett litet barn är livets gåta
får alltid vara trygg och säll
sällan får det lov att gråta
tröstas vid det minsta gnäll.

Ett litet barn blir också stort nån gång
får känna livets hårda bud
och veta att allt ej är fågelsång
hoppet är att dom har kvar sin tro på Gud.

Ett litet barn får känna smek och hårda ord
får egna barn att lära
om livet på vår jord att lära andra barn att bördan bära.