Mor lilla Mor vem var väll som du ingen i hela världen

Glädje

Min dotter kom en dag och sa
oh´ mor nu skall det ske
du kan ej tro vad jag är gla´
nu skall vi bliva tre.

Min lilla flicka nu har blivit stor
och familj nu bildat har
ett liv i henne gror

en glädje alla dar.