Mor lilla Mor vem var väll som du ingen i hela världen

Vår

Vår i blåsippbacken
ung  och 17 år på nacken
tunnklädd och varm
sippor på klänningens barm.

Vårlök och hästhov vid dikesren
vårdoft och solens sken
träd och buskar knoppas
ung och gammal börjar hoppas.

Vårkväll och måneljus
dörrar öppna i vart hus
luften är ljum och stilla
somna sött du lilla.