Mor lilla Mor vem var väll som du ingen i hela världen

Vart? Vem?

Vart går alla vägar Mor?
Vart går alla stigar?
Vem uti alla husen bor?
Vem står där och bligar?

Vem får träden att växa far?
Vem får gräset att gro?
Vart går alla pengar vi spar?
Vart går min trasiga sko?

Vart flyger svalorna hän?
Vart går alla små djur?
Vem säger att vem är min vän?
Vem sätter fåglar i bur?