Mor lilla Mor vem var väll som du ingen i hela världen

Sorg

En natt fylld av oro
en dag fylld av sorg
varför denna oro
i mitt hjärtas borg.

Kallelse jag får
du måste komma hem
sjuk är fader vår
de ord jag får av dem.

Vår fader sjuknat in
mitt hjärta värker så
han som var så fin
får ej ifrån oss gå.

Han ligger där så stilla
med glädje i sitt sinn
mina tårar sakta trilla
’det gick ej vännen min’.

 

Så var hans sista ord
han dog på kvällen sen
han lämnade vår jord
och gick till himmelen.

Ack, sorgen är så svår
att sina kära mista
att mista fader vår

jag uti gråt vill brista.