Mor lilla Mor vem var väll som du ingen i hela världen

Till en konfirmand

Du konfirmand vi önska dig
all glädje och all lycka
ut på livets gröna stig
den du nu skall smycka.

Nu så har du vandrat in
i de vuxnas hårda värld
tänk på barndomstiden din
den är tanken värd.

När du nu skall ut i livet
tag då med din tro på Gud
när du sen tar allt för givet
tänk då på hans tio bud.

Du skall uti livet lära
visa hänsyn och med glädje ge
tänk då på vad du fått lära
glöm ej bort att be.

 

Om du får det svårt nån gång
bed till Herren Gud
stäm då upp uti hans sång
glöm ej bort hans tio bud.