Mor lilla Mor vem var väll som du ingen i hela världen

Talets gåva

Att tala är en gåva stor
vi alla fått av Gud
det finns många på vår jord som tror
man skall tiga utan ljud.

Nu alla framför TV:n sitter
och tyst i rutan stirrar in
sällan är att någon gitter
tala med vännen sin.

Barnet i sin iver tystas ner
ett bra program i rutan är
Far och Mor på TV ser
hör ej barnet som är där.

Ett barn vill kela och berätta
vill känna trygghet i sitt hem
ej alltid höra ’efter detta’
tänk vad tanken tynger dem.

 

Tänk att sitta still och lyss
till ett barns historia
och höra alla deras hyss
då lyser deras gloria.

Då barnet sen har fått sin saga
och i sin säng blivit lagt
inget kan du dig sen beklaga
och mycket kärt har blivit sagt.