Mor lilla Mor vem var väll som du ingen i hela världen

Frid

Jag känner frid i mitt hjärta
jag är lycklig och glad
jag länner ej mer någon smärta
varför vet ej jag.

Jag har funnit min lycka
jag har fått lugn och ro
inget mig trycka
i mitt lugna bo.

Glädje jag har utav mina barn
och min vän som ger mig lycka
fri från olycka och skarn
dom mina dagar smycka.

Äntligen har jag funnit
mitt livs melodi
glädje och harmoni jag vunnit
nu kan jag känna mig fri.